Комуналне информације за период од 31.07. до 04.08.2017. године

0

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

• Санација квара у улици Бошка Бухе број 6.

• Извођење радова на повезивању улице Славка Родића (Нова Црвенка) у циљу побољшања водоснабдевања

• Санација кварова насталих услед извођења радова на изградњи канализационе мреже

• Редовне активности на водоснабдевању и канализацији

2. РАДНА ЈЕДИНИЦА “ЧИСТОЋА”

• Редовне активности на одржавању центра

• Редовно одношење смећа из домаћинстава и пословних објеката

• Редовно одржавање зелених површина у насељу Црвенка и Нова Црвенка

• Уклањање амброзије на критичним местима у насељу Црвенка и Нова Црвенка

• Наставак послова на одржавању атарских путева – уклањање корова и амброзије

Поделите

Коментари су затворени.