Stavke sa menija

Javne nabavke

30.08.2017. JNMV 4/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE ZA 2017 GODINU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

24.05.2017. JNMV 4/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE ZA 2017 GODINU

Odluka o dodeli ugovora

 

16.05.2017. JNMV 4/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE ZA 2017 GODINU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

12.05.2017. JNMV 4/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE ZA 2017 GODINU

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pojašnjenje

 

 

10.05.2017. JNMV 4/2017 - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE ZA 2017 GODINU

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Specifikacija - struja

 

03.05.2017. JNMV 03/2017 - PERIODIČNI SERVIS UREĐAJA ZA DEZINFEKCIJU VODE TIPA HLOROGEN

Odluka o dodeli ugovora

 

19.04.2017. JNMV 03/2017 - PERIODIČNI SERVIS UREĐAJA ZA DEZINFEKCIJU VODE TIPA HLOROGEN

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

 

15.03.2017. JNMV 01/2017 - RADOVI NA DEPONIJI

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

08.03.2017. JNMV 01/2017 - RADOVI NA DEPONIJI

Odluka o dodeli ugovora

 

03.03.2017. JNMV 02/2017 - NABAVKA GORIVA

Odluka o dodeli ugovora

 

23.02.2017. JNMV 01/2017 - RADOVI NA DEPONIJI

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Deponija

 

 

22.02.2017. JNMV 02/2017 - NABAVKA GORIVA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

20.12.2016. JNMV 5/2016 - NABAVKA POLOVNE KOMBINOVANE RADNE MAŠINE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

16.12.2016. - JNMV 5/2016 - NABAVKA POLOVNE KOMBINOVANE RADNE MAŠINE

Odluka o dodeli ugovora deo 1.

Oduka o dodeli ugovora deo 2.

 

07.12.2016. - JNMV 5/2016 - NABAVKA POLOVNE KOMBINOVANE RADNE MAŠINE

Konkursna dokumentacija

Poziv

 

10.6.2016. - JNMV 4/2016. REGENERACIJA BUNARA

Konkursna dokumentacija

Poziv

Odluka o dodeli ugovora

25.5.2016. - JNMV 3/2016.

Obaveštenje

 

28.4.2016. - JNMV 2/2016.

Odluka 1. deo

Odluka 2. deo

 

14.4.2016. - JNMV 3/2016.

Odluka 1. deo

Odluka 2. deo

 

28.3.2016. god. NABAVKA GORIVA KORIŠĆENJEM KREDITNIH KARTICA ZA GORIVO ZA 2016.GODINU‏ JNMV 3/2016

Konkursna dokumentacija

Poziv

 

28.3.2016. god.

Javna nabavka JNMV 2/2016 - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTPUNO SNABDEVANJE

Konkursna dokumentacija

Poziv

Specifikacija

15.3.2016. god.

Javna nabavka JNMV 1/2016 - RADOVI NA DEPONIJI

Odluka

3.3.2016. god.

Javna nabavka JNMV 1/2016 - RADOVI NA DEPONIJI

Poziv

Konkursna dokumentacija

Deponija

 

20.04.2015. god.

Periodični servis uređaja za dezinfekciju vode tipa HLOROGEN, šifra ORN 65120000 – upravljanje postrojenjima za prečišćavanje vode

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija

29.04.2015. god.

Odluka o dodeli ugovora

04.05.2015. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2015. god.

Javna nabavka male vrednosti – radovi – uređenje deponije u Crvenki, OPH šifra 90732300 – obrada ili sanacija zagađenog zemljišta prema tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Deponija

06.04.2015. god.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

30.04.2015. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.03.2015. god.

Javna nabavka male vrednosti: dobra – euro dizel i benzin (ORN šifra: nafta i destilati – 09130000) prema tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

14.04.2015. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.03.2015. god.

Vrsta postupka javne nabavke : otvoreni postupak: dobra – električna energija za potpuno snabdevanje ( ORN šifra: električnaenergija – 09310000) prema tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije i prilogu konkursne dokumentacije.

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Specifikacija

18.05.2015. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.03.2015. god.

Javna nabavka male vrednosti – Za radove, priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke : usluge – fizičko-hemijska regeneracija bunara-revitalizacija bunara u Crvenki, ORN šifra ORN-71332000- geotehničke inženjerske usluge prema tehničkoj specifikaciji i dokumentaciji iz konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konstrukcija bunara sa litološkim profilom terena bunar B-2/2001
Konstrukcija bunara B-4/98 sa litološkim profilom terena bunar
Konstrukcija bunara B-5/98 sa litološkim profilom terena bunar
Izveštaj o izvedenim radovima na eksploatacionom bunaru BV-7 na izvorištu vodovoda u Crvenki

07.04.2015. god.

Obavešetenje o zaključenom ugovoru

12.06.2014. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru broj 237/1 od 12.06.2014. god. – radovi – uređenje deponije na mesnoj deponiji smeća u Crvenki, po tehničkoj specifikaciji, u 2014.godini, šifra ORN –90732300-obrada ili sanacija zagađenog zemljišta.

28.05.2014. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru broj 214 od 28.05.2014. god. – usluge, periodični servis uređaja za dezinfekciju vode tipa hlorogen

16.05.2014. god.

Za radove, priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova , oznaka iz klasifikacije delatnosti , odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke : radovi – uređenje deponije u Crvenki, ORN šifra 90732300-obrada ili sanacija zagađenog zemljišta prema tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Satelitski snimak deponije

16.05.2014. god.

Odluka o dodeli ugovora broj 170 – Periodični servis uređaja za dezinfekciju vode tipa HLOROGEN, šifra ORN 65120000 – upravljanje postrojenjima za prečišćavanje vode

12.05.2014. god.
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Periodični servis uređaja za dezinfekciju vode tipa HLOROGEN, šifra ORN 65120000 – upravljanje postrojenjima za prečišćavanje vode

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka broj 1525/1
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga JN br. 3/2014

14.05.2014. god.

Odluka o dedeli ugovora – dobra, električna energija za potpuno snabdevanje za 2014.godinu, ORN – 09310000 – električna energija

07.04.2014. god.
Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje

Poziv za podnošenje ponude broj 105 od 07.04.2014. godine
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije za potpuno snabdevanje JNVV br.1/2014
Specifikacija – struja KW

02.04.2014. god.
Nabavka goriva

Poziv za podnošenje ponude broj 97 od 02.04.2014. godine
Konkursna dokumentacija za JNMV nabavka goriva za 2014. godinu broj 1/2014 od 02.04.2014. god.
Obaveštenje o zaljučenom ugovoru broj 120/1 od 15.04.2014. god.

2013. god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
Konkursna dokumentacija
Opšti podaci o nabavci
Podaci o predmetu javne nabavke
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova
Opšti podaci o zajedničkim ponuđačima
Uputstvo ponuđača kako da sačini ponudu
Opšti podaci u ponudi sa podizvođačima
Ponuda
Ugovor o kupoprodaji (model)
Troškovi pripremanja i podnošenja ponude
Izjava o nezavisnoj ponudi

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com